Archiwum kategorii: Techniczne

Jak zabezpieczyć instalację elektryczną?

Teraz nie wyobrażamy sobie życia bez elektryki. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Pamiętajcie jednak że elektronika może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Takie zabezpieczenie potrzebne jest po to, by chronić wszystkie urządzenia, które są elektryczne przed zapaleniem się. Takie zabezpieczenie zazwyczaj umieszcza się w rozdzielnicy głównej, która jest niedaleko wejścia do domu.

Jakie mogą być źródła spięć i przepięć w instalacjach?

Źródłami przepięć i spięć w instalacjach elektrycznych są:

 • warunki atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w metalowe elementy,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń instalacji elektrycznych?

  Wyłączniki nadprądowe

  Nazywane są bezpiecznikami ochraniają instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakłada się dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Te wyłączniki ochraniają instalacje przed porażeniem podczas dotyku pośredniego i bezpośredniego. Czym jest kontakt pośredni? Jest to chociażby dotknięcie urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji.Z kolei kontakt bezpośredni to na przykład dotknięcie przewodu pod napięciem. Tu działanie wyłączników jest to porównywanie prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w przewodzie neutralnym. Kiedy zauważymy różnice przekraczająca ich prąd uruchomienia, występuje bardzo szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Ludzie potocznie nazywają je ochronnikami przeciwpięciowymi. Są to urządzenia chroniące instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je bazując na iskiernikach lub warystorów. Te urządzenia to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli nie jesteśmy w ich posiadaniu, to prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej a wraz z tym do wszelkich podłączonych do niej urządzeń.

Co to jest resurs UTB?

Każda maszyna użytkowana przez człowieka wymaga wykonywania okresowych przeglądów. Ten obowiązek nie omija także wszelkiego typu dźwigów osobowych definiowanych jako Urządzenia Transportu Bliskiego, czyli UTB. Od sprawnego funkcjonowania takiego dźwigu zależy bezpieczeństwo jego użytkowników. W porę wykryta usterka może uratować komuś zdrowie, a nawet życie. Można zapobiec tragedii, z tego powodu warto dbać o regularne wykonywanie przeglądów. Dźwigi jako urządzenia transportu bliskiego muszą być poddawane badaniom okresowym, eksploatacyjnym, ale także w miarę potrzeb powypadkowym lub poawaryjnym. W przypadku tego typu urządzeń przeprowadzanie okresowych przeglądów jest regulowane przez prawo, a dokładniej mówiąc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego. Również Urząd Dozoru Technicznego sporządził wytyczne, które zobowiązują właścicieli dźwigów osobowych do zlecania okresowych badań technicznych. 

Jak należy odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo dźwigów UTB?

Szacuje się, że w Polsce zamontowanych jest około 100 tysięcy dźwigów osobowych. Niektóre z nich zostały zamontowane już po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przez co są zgodne z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa. Jednakże mimo wszystko większość z nich nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa. Najistotniejszym problemem są wieżowce wybudowane w latach 70, ponieważ ich stan techniczny wymaga wielu remontów, a dźwigi osobowe nie są najważniejsze. Właściciele tych bloków nie są chętni do wymiany dźwigów, a swoje decyzje argumentują tym, że przecież działają one bezproblemowo od dawna. Z pewnością nie jest to rozsądne rozumowanie jeśli chodzi o zdrowie i życie użytkowników. Stając naprzeciw temu problemowi Minister Przedsiębiorczości i Technologii zmienił rozporządzenie w kwestii eksploatacji urządzeń podlegającym przepisom dozoru technicznego. Został nałożony obowiązek robienia przeglądów technicznych aby ocenić stan funkcjonowania dźwigu. 

Resurs dla dźwigów UTB

Według definicji resurs jest okresem zdolności do użytkowania, czyli inaczej mówiąc jest to obligatoryjny przegląd specjalny dźwigu, który ma pewną ważność. Po przekroczeniu określonego terminu należy ponownie zlecić wykonanie oceny stanu technicznego. Jeśli chodzi o dźwigi, to właściwościami branymi pod uwagę są intensywność eksploatowania, oraz obciążenie jakim Poddaje się dźwig. Warto pamiętać, że resurs jest przeglądem specjalnym ,który musi być przeprowadzony przez odpowiedniego specjalistę. Istotną kwestią jest także to, że taki dźwig porusza się w szybie, który też musi być regularnie kontrolowany. Z tego powodu osoba, która będzie przeprowadzała resurs UTB musi mieć stosowne uprawnienia budowlane. Przegląd specjalny wind może być wykonywany przez przedstawiciela producenta, ale bezwzględnie musi on dysponować określonymi uprawnieniami. 

Jaki jest zakres przeglądu specjalnego UTB?

To jak powinien wyglądać przegląd specjalny Urządzeń Transportu Bezpośredniego określa instrukcja producenta. Bywa, że w instrukcji nie ma takich danych, wówczas należy kierować się odpowiednimi normami, specyfikacjami technicznymi, oraz obecną wiedzą techniczną. Istotne jest aby taki przegląd specjalny obejmował swoim zakresem najważniejsze podzespoły, które mają wpływ na bezpieczne korzystanie z windy. O jakie dokładnie podzespoły chodzi? Są to przede wszystkim:

 • cała konstrukcja nośna, czyli dokładniej mówiąc jest to szyb, rama kabiny, rama wciągarki, ale również prowadnice,
 • mechanizm napędowy który składa się z liny, mocowania lin, i wciągarka,
 • układ elektryczny – instalacja w szybie, aparatura odpowiadająca za sterowanie urządzeniem,
 • układ hydrauliczny czyli przewody, siłowniki, a także agregat hydrauliczny
 • odpowiadające za bezpieczną pracę dźwigu czyli np. system alarmowy.

Taki przegląd specjalny dźwigów UTB musi być zakończony spisaniem odpowiedniego protokołu, w którym zawarty jest wynik przeglądu, dane osób odpowiedzialnych, termin kolejnego przeglądu, a także kryteria oceny. 

Najważniejsza jest profilaktyka

Jak w przypadku wielu sprzętów mechanicznych, tak również jeśli chodzi o dźwigi UTB bardzo ważna jest profilaktyka. Wiele usterek można zawczasu znaleźć i naprawić, co znacznie poprawi bezpieczeństwo takich urządzeń. Niestety, w przypadku wind z lat 70 problem jest bardziej złożony, ponieważ takie mało dokładne przeglądy mogą być niewystarczające i nie znajdą wszystkich usterek. Urząd Bezpieczeństwa Technicznego kontroluje stan techniczny na bieżąco likwidując pojawiające się usterki i wymieniając uszkodzone części. Niestety, jeśli chodzi o aparaturę sterową problem może okazać się bardziej złożony. Zbudowana jest ona z podzespołów, których sprawność działania po 40 latach jest zdecydowanie ograniczona. Jedynym rozwiązaniem często jest wymiana jej, co poprawi bezpieczeństwo całego dźwigu. 

Możliwe zagrożenia starych dźwigów  

Postęp techniczny jest bardzo duży, również jeśli chodzi o dźwigi osobowe. Stare mechanizmy znajdujące się w blokach nie posiadają pewnych zabezpieczeń, które znajdują się w tych nowszych modelach. Trzeba pamiętać, że te starsze dźwigi nie posiadają drzwi kabinowych. Ponadto taki dźwig nie ma zabezpieczeń przed zbyt szybką jazdą do góry, oraz odpowiednich zabezpieczeń przed niekontrolowanymi ruchami kabiny. Co istotne nie ma tu również łączności głosowej z serwisem, ponadto drzwi przystankowe nie posiadają kontroli zaryglowania. Są to braki których nie da się wyeliminować.

Jedynym rozwiązaniem jest wymiana całego dźwigu, ale jest to bardzo droga inwestycja. Następnym brakiem jest także mała dokładność jeśli chodzi o zatrzymywanie się na przystankach. Zazwyczaj taka kabina niedokładnie trafia w poziom piętra i tworzy się próg, który staje się kłopotliwy do pokonania szczególnie dla ludzi na wózkach inwalidzkich i starszych. Dźwigi z lat 70 muszą być co jakiś czas naprawiane, a uszkodzone części wymieniane, ale trzeba pamiętać, że nigdy nie będą one funkcjonowały tak jak nowe. Dlatego potrzebne jest częstsze dokonywanie przeglądów technicznych a także stały kontakt z serwisem. Trzeba wtedy bezwzględnie stosować się do zaleceń wydanych przez ekspertów. Oczywiście wraz z upływem lat tego typu problem będzie się nawarstwiał, więc w dłuższej perspektywie niezbędna będzie wymiana całego urządzenia. 

Urządzenia do obróbki drutu

Sporo gałęzi przemysłu nie może się obejść bez drutu. Jest to niezbędny element w większości fabryk, i wykorzystywany jest w wielu dziedzinach życia – od elementów dekoracyjnych, po produkcję mebli, aż do robienia różnego rodzaju konstrukcji. Cechuje się on sporą wytrzymałością i małą średnicą. Mimo wszystko przed wykorzystaniem, należy oddać go odpowiedniej obróbce. W czasie tego procesu kształtowane są jego cechy takie jak: twardość, giętkość, rozciągliwość. Najczęściej produkowany jest drut o okrągłym przekroju, ale współczesne maszyny mogą wyprodukować również kwadratowe, czy skręcone. W zależności od potrzeb może też wybrać jego pokrycie. Z pewnością inne będzie przy drucie używanym do robienia biżuterii, a inne przy takim, który przeznaczony jest do produkcji mebli. Żeby poddać drut właściwej obróbce, nie wystarczy jedna maszyna. Niezbędne będzie do tego o wiele więcej urządzeń. Jakie maszyny wykorzystywane są przy obróbce drutu?

Maszyny do obróbki drutu – zgrzewarka

Bez wątpienia wszystkie maszyny przeznaczone do obróbki drutu powinny mieć właściwe certyfikaty. Na rynku można znaleźć dwa rodzaje zgrzewarek – jednopunktowa oraz wielopunktowa. Jest to urządzenie, którego zadaniem jest zastąpienie spawania. Dokładniej mówiąc przeznaczone jest do zgrzewania prętów wykonanych ze stali niskowęglowej. Układ zgrzewania zgrzewa ze sobą poszczególne elementy za pomocą prądu stałego lub zmiennego. Skutkiem tego procesu jest siatka z drutu o różnych kształtach i wielkościach. Przy użyciu zgrzewarki wielopunktowej można wyprodukować zarówno siatki zbrojeniowe, jak i panele do ogrodzeń. Zgrzewarka wielopunktowa jest urządzeniem najczęściej wykorzystywanym w specjalistycznych liniach produkcyjnych ponieważ jest to stosunkowo spora maszyna. Osoba obsługująca to urządzenie odpowiada za uzupełnianie podajnika o właściwą ilość prętów, a także pilnuje aby cały proces przebiegał bez problemów. 

Nawijarka jako jedno z urządzeń potrzebnych do obróbki drutu

Kolejnym urządzeniem przeznaczonym do obróbki drutu jest nawijarka, albo inaczej mówiąc szpularka. Współczesne szpularki do drutu umożliwiają zautomatyzowanie procesu i precyzję. Wszystkie czynności wykonywane przez urządzenie są dokładnie zaprogramowane. Jak sama nazwa wskazuje nawijarka do drutu służy do nawijania drutu w zwoje. Można ustawić maszynę tak, aby zwoje były o wymaganej wadze. Zwoje wykorzystywane są głównie do związywania zbrojeń w budownictwie. Cały cykl nawijania składa się z następujących po sobie etapów:

 1. przytwierdzenie drutu do szpuli na początku nawijania,
 2. zwinięcie drutu w szpulę, a następnie odcięcie go,
 3. dowinięcie luźnej końcówki,
 4. zrzucenie ukończonego zwoju.

Urządzenie przeznaczone głównie do nawijania drutu niezbyt twardego. 

Do czego służy prościarka drutu?

Jednym z licznych urządzeń wykorzystywanych przy obróbce drutu jest prościarka. Jej zadaniem jest wyprostowanie drutu z kłębu bez względu na jego średnicę – odpowiedniej jakości prościarka poradzi sobie prawie z każdą. Kiedy niezbędne jest wyprostowanie drutu przy użyciu prościarki? Takim przykładem jest instalacja odgromowa. Często surowiec w postaci drutu dostarczany jest w kłębach. Żeby instalacja odgromowa odpowiednio spełniała swoje zadanie należy ten drut wyprostować. Wcześniej wykonywano to ręcznie poprzez rozciąganie, ale powodowało to uszkodzenia drutu. Co prawda były one niewidoczne dla oka, ale przyczyniały się do powstawania korozji. W takiej sytuacji niezastąpiona okazała się prościarka, a także rozwijak do drutu. Urządzenia te mogą naprostować go z niezwykłą precyzją bez jakichkolwiek uszkodzeń. Prościarka do drutu jest wykorzystywana zarówno w przypadku drutu gładkiego, jak i  żebrowanego. Cały proces zazwyczaj odbywa się automatycznie, obsługa maszyny sprowadza się jedynie do jej kontroli, oraz wyregulowania mechanizmów. Na rynku dostępne są także prościarki wielotorowe, które wykonywane są na specjalne zamówienie. Przeznaczone są one do jednoczesnego prostowania drutu o rozmaitych średnicach. 

Obróbka drutu – pozostałe maszyny

Z pewnością jest wiele innych urządzeń, które są używane przy obróbce drutu. Metody ich funkcjonowania zależą od tego, do czego w późniejszym okresie będzie wykorzystywany drut. Takim urządzeniem niewątpliwie są giętarki. Są to maszyny robione na specjalne zamówienie kupującego. Przeznaczone są one do zginania siatek panelowych, czy górniczych. Jeśli chodzi o siatki panelowe takie maszyny działają tak jak prasa, która zgina materiał na całej długości siatki. Następnym rodzajem takich nietypowych maszyn są ciągownie. Są to urządzenia przeznaczone do redukcji średnicy drutu poprzez jego gniecenie. Zazwyczaj taki drut wykorzystywany jest w górnictwie i do produkcji krat pomostowych. Ze względu na jego nietypowe wykorzystanie, jest to maszyna robiona jedynie na specjalne zamówienie. Drut jest surowcem wszechstronnie wykorzystywanym w wielu dziedzinach życia, z tego powodu wymyślono tak wiele urządzeń służących jego obróbce. Zazwyczaj są to urządzenia dedykowane określonym branżom, w których drut jest powszechnie używany. Należy pamiętać, że takie maszyny są dużych rozmiarów i tylko specjalistyczne linie produkcyjne mogą sobie pozwolić na ich zamówienie. 

Gdzie można użyć szczotek technicznych?

Szczotki tego typu mają wiele przydatnych funkcji. Stosuje się je bardzo często w licznych fabrykach ze względu na ogromną pożyteczność. Materiał ścierny wykonuje się z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu szczotki cechują się wyjątkową trwałością, co zapewnia im długą żywotność. Są popularne w wielu przedsiębiorstwach ze względu na możliwości stosowania. Szczotki przygotowują materiał do dalszych etapów produkcji. Wszystko jest zależne od zastosowanej stali oraz grubości drutu, szczotka spełnia odmienne potrzeby.

Do czego służą szczotki przemysłowe?

Najczęściej są wykorzystywane do końcowych etapów, co powoduje łatwe usunięcie zadziorów na rogach oraz przy użyciu szczotki można w prostrzy sposób wygładzić fakturę tworzywa. Służą też do niwelowania zbędnych powłok. Fanatycy pracy w drewnie nie rozstają się z tymi szczotkami, ponieważ jest to dla nich jedno z kluczowych narzędzi do pracy. Dzięki szczotkom praca staje się zniacznie łatwiejsza i bardziej dokładna. Wszechstronne możliwości, które dają te szczotki, bez wątpienia mają wiele zalet, ale także są niezwykle proste w obsłudze. Podczas użytku wielu precyzyjnych sprzętów istnieje obawa uszkodzeń cielesnych, natomiast jeśli chodzi o szczotki to nie stanowią zagrożenia przy pracy. Kluczowym aspektem, dla osób, które nie są przekonane do zakupu jest fakt, że te szczotki nie naruszają struktury materiału ani go nie uszkadzają, zatem powierzchnia po użyciu szczotki nie traci na estetyce

Jak stosować szczotki techniczne

Szczotki przemysłowe to urządzenia służące do ścierania. Sposób użytku zależy od tego z czego są wykonane, ich kształtu oraz granulacji. Wiele również zależy od tego do czego będziemy używać szczotki. Najczęściej używanymi rodzajami są: tarczowe, walcowe ,doczołowe, pędzelkowe, do zamiatarek. Szczotek drucianych tarczowych używa się do pracy ze szlifierką kątową oraz stołową. Posiada ona odpowiedni kształt, który ułatwia dotarcie w najtrudniejsze zakamarki, jest w stanie wyczyścić z ciężkich do zmycia osadów. Szczotki doczołowe najczęściej są używane w przemyśle, podobnie jak szczotki walcowe aby oczyszczać większe powierzchnie. Jeżeli wiadomo, że będą potrzebne do ciężkich prac to lepiej wybrać tą zrobioną z drutu prostego splatanego. Do dokładnych działań preferowana jest szczotka pędzelkowa, gdyż jest w stanie dotrzeć w najmniejsze zakamarki. Trochę inne przeznaczenie ma szczotka do zamiatarek, służy przede wszystkim do szybkiego czyszczenia większych powierzchni. Są często używane jako pomoc przy sprzątaniu ulic.

Źródło: Promat Szczotki