Krótka historia pożyczania

Pożyczanie pieniędzy rozwija się od wielu lat. Początkowo nosiło nazwę lichwa i miało na celu niemoralne wzbogacenie się osoby udzielającej pożyczki. wraz z upływem lat, gdy rozwijały się przepisy, zmianie ulegały też zasady przyjmowania pożyczek. Obecnie za ich dawanie odpowiadają głównie banki, zaś oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpotrzeb klientów. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co należy wiedzieć o historii pożyczek?

Co to jest lichwa?

bazowym elementem lichwy dawniej było naliczanie nierealnie wysokich odsetek bądź innych opłat, dzięki czemu pożyczkodawca był w stanie w szybki sposób pomnożyć swój majątek. Było to działanie nieuczciwe, gdyż czerpało ze słabszej pozycji majątkowej dłużnika. W momencie opóźnienia spłaty długu nierzadko dochodziło do zabójstw czy bezprawnego przekształcania wcześniej ustalonych zasad pożyczki. Gdy takich sytuacji zaczynało być coraz więcej, zaczęto normować prawo podatkowe, które stabilnie działa współcześnie. 

Jak wyglądały pożyczki w dawnych czasach?

Pożyczki – nie tylko w odniesieniu do pieniędzy, ale i dóbr materialnych – są z człowiekiem od wieków. Historyczne wzmianki o pożyczkach sięgają II w. p.n.e., gdy w wartościowych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólnikowe wskazówki o zasadach udzielania i brania pożyczek w gronie krewnych. Kolejne wzmianki spotkamy w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy sięgali po inspiracje od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużej mierze ukształtowało rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątkach ruchomych. Postęp bankowości został zahamowany na chwilę w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano oddanie długu gruntem, czego mogli dokonać także potomkowie pożyczkobiorcy, chociaż istniała możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczki w XIX wieku

Współczesne metody pożyczania zaczęły kształtować się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Ameryce miał miejsce już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą dostosowaną do różnych klientów, również tych biedniejszych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak zostać spłacone w ciągu 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. Dalej miały cechy lichwy, gdyż pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać znacznie wyższą ilość pieniędzy niż tę, którą pożyczył. Bardziej przyjazne dla dłużników oferty stworzyło m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które działało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na wiele lat, a odsetki roczne nie przekraczały 6%.

Kształtowanie się pożyczania współcześnie

W dzisiejszych czasach banki i wszelkie inne placówki udzielające kredytów muszą rzetelnie przestrzegać prawa. Eliminuje to możliwość lichwy czy niestosownego podejścia do pożyczkobiorcy. Obecna ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczającego obowiązek podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz ostatecznej ilości pieniędzy do zapłaty. Musi to mieć miejsce jeszcze przed zawiązaniem umowy. W dzisiejszych czasach lichwa jest przestępstwem opisanym w Kodeksie Karnym i zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Jak znaleźć najlepszy bank dla swoich potrzeb?

Współcześnie decyzja o wyborze banku nie nie jest już żadnym problemem. Wszystkie placówki posiadają jasne strony internetowe, na których znajdziemy wszystkie potrzebne informacje dotyczące korzystania z oferty. dodatkowo można przejrzeć tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest na podstawie najważniejszych czynników, takich jak RRSO, oprocentowanie bądź prowizje banków. Na podstawie tego klient jest w stanie dokonać wyboru banku z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki rozporządzeniom mamy pewność, że wzięta przez nad pożyczka będzie transakcją sprawdzoną i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.